Dawna nazwa - Restauracja "U Molendy"

Poprzedni adres www: restauracja.bai.pl